Rượu Vang Đỏ Cos d’Estournel 2016

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

C.Sauvignon, Merlot, C.Franc

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

13.5%

Niên vụ
Niên vụ

2016

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

10.900.000 

Mã: VD/0187-16 Danh mục:
Loại vang

Giống Nho

Vùng

Dung tích

750ML

Nồng độ

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Classification

Quốc gia

Nhà sản xuất