Rượu Vang Đỏ Luce Della Vite – 1.5L 2013

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Sangiovese, Merlot

Dung tích
Dung tích

1.5L

Nồng độ
Nồng độ

13.5%

Niên vụ
Niên vụ

2013

Quốc gia
Quốc gia

Ý

9.440.000 

Mã: VD/0588 Danh mục:
Loại vang

Giống Nho

Vùng

Dung tích

1.5L

Nồng độ

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Quốc gia

Nhà sản xuất