Rượu Vang Đỏ Luce Della Vite – 1.5L 2009

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Sangiovese, Merlot

Dung tích
Dung tích

1.5L

Nồng độ
Nồng độ

15.5

Niên vụ
Niên vụ

2009

Quốc gia
Quốc gia

Ý

19.360.000 

Mã: VD/0580 Danh mục:
Loại vang

Giống Nho

Vùng

Dung tích

1.5L

Nồng độ

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Quốc gia

Nhà sản xuất