Rượu Vang Trắng Château Latour-Martillac Blanc 2019

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Trắng

Giống Nho
Giống Nho

Bordeaux blend white

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

13.5%

Niên vụ
Niên vụ

2019

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

2.050.000 

Mã: VT/0436 Danh mục:
Loại vang

Giống Nho

Vùng

Dung tích

750ML

Nồng độ

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Classification

Quốc gia

Nhà sản xuất