Rượu Vang Đỏ Denis Mortet Chambertin Grand Cru 2011

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Pinot Noir

Dung tích
Dung tích

750ML

Niên vụ
Niên vụ

2011

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

79.000.000 

Mã: Code58 Danh mục:
Loại vang

Giống Nho

Vùng

Dung tích

750ML

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Classification

Quốc gia

Nhà sản xuất