DOMAINE MARCEL DEISS

Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Muscat Blanc, Pinot Blanc, Gewurztraminer, Pinot Noir

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2016

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Muscat Blanc, Pinot Blanc, Gewurztraminer, Pinot Noir

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2011

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Chasselas, Chasselas Rose, Gewurtztraminer, Muscat à Petit Grain, Muscat d'Alsace (white and red), Pinot Blanc, Sylvaner, Traminer, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2015

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Muscat Blanc, Pinot Blanc, Gewurztraminer, Pinot Noir

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2010

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Muscat Blanc, Pinot Blanc, Gewurztraminer, Pinot Noir

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2007

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Muscat Blanc, Pinot Blanc, Gewurztraminer, Pinot Noir

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2004

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Chasselas, Chasselas Rose, Gewurtztraminer, Muscat à Petit Grain, Muscat d'Alsace (white and red), Pinot Blanc, Sylvaner, Traminer, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2010

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Chasselas, Chasselas Rose, Gewurtztraminer, Muscat à Petit Grain, Muscat d'Alsace (white and red), Pinot Blanc, Sylvaner, Traminer, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2007

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Chasselas, Chasselas Rose, Gewurtztraminer, Muscat à Petit Grain, Muscat d'Alsace (white and red), Pinot Blanc, Sylvaner, Traminer, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2000