Bộ sưu tập 6 chai 750ml Château Montrose 2005, 2010, 2016

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Dung tích
Dung tích

750ML

Niên vụ
Niên vụ

2005, 2010, 2016

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

85.250.000 

Mã: BO/0086 Danh mục:
Loại vang

Vùng

Dung tích

750ML

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Classification

Quốc gia

Nhà sản xuất