Rượu Vang Đỏ Quintarelli Giuseppe Amarone della Valpolicella Classico 2000

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Corvina

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

16.5

Niên vụ
Niên vụ

2000

Quốc gia
Quốc gia

Ý

Nhà sản xuất
Nhà sản xuất

GIUSEPPE QUINTARELLI

44.440.000 

Loại vang

Giống Nho

, ,

Vùng

Veneto

Dung tích

750ML

Nồng độ

16.5

Niên vụ

Region/Subregion

Veneto

Appellation

Amarone della Valpolicella Classico

Quốc gia

Nhà sản xuất