Rượu vang đỏ Chateau Fombrauge 2018

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Cab Sauvignon

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

14.5

Niên vụ
Niên vụ

2018

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

Nhà sản xuất
Nhà sản xuất

CHÂTEAU FOMBRAUGE

1.936.000 

Loại vang

Giống Nho

,

Vùng

Bordeaux

Dung tích

750ML

Nồng độ

14.5

Niên vụ

Region/Subregion

Bordeaux/Right Bank

Vùng rượu vang

Saint-Émilion

Classification

Quốc gia

Nhà sản xuất

Xoá niên vụ dùng chung ảnh