Rượu Vang Đỏ Chartron et Trébuchet Chambolle-Musigny 2017

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Pinot Noir

Dung tích
Dung tích

750ML

Niên vụ
Niên vụ

2017

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

Nhà sản xuất
Nhà sản xuất

CHARTRON ET TRÉBUCHET

4.187.000 

Loại vang

Giống Nho

Vùng

Bourgogne

Dung tích

750ML

Niên vụ

Region/Subregion

Bourgogne

Vùng rượu vang

Chambolle-Musigny

Quốc gia

Nhà sản xuất