Rượu Vang Đỏ Muga Aro 2000

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Tempranillo, Graciano

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

14.5

Niên vụ
Niên vụ

2000

Quốc gia
Quốc gia

Tây Ban Nha

10.180.000 

Mã: VD/0887 Danh mục:
Loại vang

Giống Nho

Vùng

Dung tích

750ML

Nồng độ

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Quốc gia

Nhà sản xuất