Rượu Vang Đỏ Château Ducru-Beaucaillou 2000

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Cabernet Sauvignon

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

13.5%

Niên vụ
Niên vụ

2000

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

Nhà sản xuất
Nhà sản xuất

CHÂTEAU DUCRU BEAUCAILLOU

25.168.000 

Loại vang

Giống Nho

,

Vùng

Bordeaux

Dung tích

750ML

Nồng độ

13.5%

Niên vụ

Region/Subregion

Bordeaux/Left Bank

Appellation

Saint-Julien

Classification

Quốc gia

Nhà sản xuất