Rượu Sâm Panh Champagne Billecart-Salmon Brut Nature – 1.5L

Loại vang
Loại vang

Rượu Sâm Panh

Giống Nho
Giống Nho

Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir

Dung tích
Dung tích

1.5L

Nồng độ
Nồng độ

12.0

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

3.800.000 

Mã: VT/0500-1.5L Danh mục:
Loại vang

Giống Nho

Vùng

Dung tích

1.5L

Nồng độ

Region/Subregion

Appellation

Quốc gia

Nhà sản xuất