Rượu vang đỏ Louis Latour Echézeaux Grand Cru 2012

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Pinot Noir

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

14.0

Niên vụ
Niên vụ

2012

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

Nhà sản xuất
Nhà sản xuất

MAISON LOUIS LATOUR

11.550.000 

Loại vang

Giống Nho

Vùng

Bordeaux

Dung tích

750ML

Nồng độ

14.0

Niên vụ

Region/Subregion

Bordeaux/Right Bank

Vùng rượu vang

Echézeaux

Quốc gia

Nhà sản xuất