Rượu vang đỏ Vietti Barolo Lazzarito 2012

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Nebbiolo

Dung tích
Dung tích

750ML

Niên vụ
Niên vụ

2012

Quốc gia
Quốc gia

Ý

Nhà sản xuất
Nhà sản xuất

VIETTI

10.890.000 

Loại vang

Giống Nho

Vùng

Piemonte

Dung tích

750ML

Niên vụ

Region/Subregion

Piemonte

Vùng rượu vang

Barolo

Quốc gia

Nhà sản xuất