Charles Heidsieck

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne, Rose
2,040,000

WS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
2,130,000

WS93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
7,480,000

WS93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
3,960,000

WS93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
880,000

WS93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne, Rose
2,660,000

WS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
1,640,000

WS93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
2,530,000

D94
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
6,600,000

WS95
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
3,190,000

RP94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne, Rose
4,210,000

JS94
Giống Nho: Blend

Hotline