Sauternes

Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Loại vang

    Rượu Vang Ngọt

  • Giống Nho

    Sauvignon Blanc – Semillon

  • Dung tích

    750ML

  • Nồng độ

    1% ABV*

  • Niên vụ

    2016

  • Loại vang

    Rượu Vang Ngọt

  • Giống Nho

    Sauvignon Blanc – Semillon

  • Dung tích

    750ML

  • Nồng độ

    1% ABV*

  • Niên vụ

    2017