Thông tin bổ sung
Dung tích

700ml

Nhà sản xuất

Nồng độ

Quốc gia