Rượu Vang Đỏ Château Les Grandes Murailles 2016

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

C.Franc, C.Sauvignon, Merlot

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

13.5%

Niên vụ
Niên vụ

2016

2.970.000 

Mã: VD/1125-16 Danh mục:
Loại vang

Giống Nho

Vùng

Dung tích

750ML

Nồng độ

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Classification

Nhà sản xuất