Rượu Vang Đỏ Dominio De Es Vinas Viejas De Soria 2020

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Tempranillo

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

13.0

Niên vụ
Niên vụ

2020

Quốc gia
Quốc gia

Tây Ban Nha

4.070.000 

Loại vang

Giống Nho

Vùng

Ribera del Duero

Dung tích

750ML

Nồng độ

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Quốc gia

Nhà sản xuất