Rượu Vang Trắng Louis Latour Corton-Charlemagne Grand Cru, 3L 2000

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Trắng

Giống Nho
Giống Nho

Chardonnay

Dung tích
Dung tích

3L

Nồng độ
Nồng độ

14.0

Niên vụ
Niên vụ

2000

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

24.000.000 

Mã: Code9 Danh mục:
Loại vang

Giống Nho

Vùng

Dung tích

3L

Nồng độ

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Classification

Quốc gia

Nhà sản xuất