Rượu Vang Đỏ Méo-Camuzet Chambolle-Musigny Premier Cru Les Feusselottes 2017

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Pinot Noir

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

13.0

Niên vụ
Niên vụ

2017

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

9.350.000 

Mã: VD/1257 Danh mục:
Loại vang

Giống Nho

Vùng

Dung tích

750ML

Nồng độ

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Classification

Quốc gia

Nhà sản xuất