Rượu Vang Đỏ Château Montrose 2006

Loại vang
Loại vang

Rượu Vang Đỏ

Giống Nho
Giống Nho

Cabernet Sauvignon

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

12.5

Niên vụ
Niên vụ

2006

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

Nhà sản xuất
Nhà sản xuất

CHÂTEAU MONTROSE

7.890.000 

Loại vang

Giống Nho

,

Vùng

Bordeaux

Dung tích

750ML

Nồng độ

12.5

Niên vụ

Region/Subregion

Bordeaux/Left Bank

Appellation

Saint-Estèphe

Classification

Quốc gia

Nhà sản xuất