Rượu Sâm Panh Champagne Billecart-Salmon Extra Brut Vintage 2009

Loại vang
Loại vang

Rượu Sâm Panh

Giống Nho
Giống Nho

Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

Dung tích
Dung tích

750ML

Nồng độ
Nồng độ

12.0

Niên vụ
Niên vụ

2009

Quốc gia
Quốc gia

Pháp

3.000.000 

Mã: VT/0422 Danh mục:
Loại vang

Giống Nho

Vùng

Dung tích

750ML

Nồng độ

Niên vụ

Region/Subregion

Appellation

Quốc gia

Nhà sản xuất