Champagne/Mareuil sur Aÿ

Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • Loại vang

  Rượu Sâm Panh

 • Giống Nho

  Pinot Noir

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  12.5

 • Loại vang

  Rượu Sâm Panh

 • Giống Nho

  Pinot Noir, Chardonnay, Meunier

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  12.5

 • Loại vang

  Rượu Sâm Panh

 • Giống Nho

  Pinot Noir, Chardonnay, Meunier

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  12.5