CHÂTEAU TROPLONG MONDOT

Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Merlot, Cabernet Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  15.0

 • Niên vụ

  1994

Rượu Vang Đỏ Château Troplong Mondot 1994

Saint-Émilion Grand Cru Classé
9.900.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Merlot, Cabernet Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  15.0

 • Niên vụ

  2005

Rượu Vang Đỏ Château Troplong Mondot 2005

Saint-Émilion Grand Cru Classé
17.380.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Merlot, Cabernet Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  15.5

 • Niên vụ

  2009

Rượu Vang Đỏ Château Troplong Mondot 2009

Saint-Émilion Grand Cru Classé
10.560.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Merlot, Cabernet Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  15.5

 • Niên vụ

  2010

Rượu Vang Đỏ Château Troplong Mondot 2010

Saint-Émilion Grand Cru Classé
11.220.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Merlot, Cabernet Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  15.0

 • Niên vụ

  2015

Rượu Vang Đỏ Château Troplong Mondot 2015

Saint-Émilion Grand Cru Classé
6.620.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Merlot, Cabernet Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  15.5

 • Niên vụ

  2016

Rượu Vang Đỏ Château Troplong Mondot 2016

Saint-Émilion Grand Cru Classé
7.260.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Merlot, Cabernet Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  15.0

 • Niên vụ

  2018

Rượu Vang Đỏ Château Troplong Mondot 2018

Saint-Émilion Grand Cru Classé
5.880.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Merlot, Cab Sauvignon, Cab Franc

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  15.5

 • Niên vụ

  2015

Rượu Vang Đỏ Mondot 2015

Saint-Émilion Grand Cru
1.980.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Merlot, Cab Sauvignon, Cab Franc

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  15.5

 • Niên vụ

  2016

Rượu Vang Đỏ Mondot 2016

Saint-Émilion Grand Cru
2.530.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Merlot, Cab Sauvignon, Cab Franc

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  15.5

 • Niên vụ

  2018

Rượu Vang Đỏ Mondot 2018

Saint-Émilion Grand Cru
1.980.000