CHÂTEAU HAUT BRION

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  14.0

 • Niên vụ

  2009

Rượu Vang Đỏ Château Haut-Brion 2009

1st Growth Grand Cru Classé 1855, GCC Graves 1959
49.000.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  14.0

 • Niên vụ

  2010

Rượu Vang Đỏ Château Haut-Brion 2010

1st Growth Grand Cru Classé 1855, GCC Graves 1959
52.000.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

 • Dung tích

  750ML

 • Niên vụ

  2012

Rượu Vang Đỏ Château Haut-Brion 2012

1st Growth Grand Cru Classé 1855, GCC Graves 1959
38.500.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

 • Dung tích

  750ML

 • Niên vụ

  2015

Rượu Vang Đỏ Château Haut-Brion 2015

1st Growth Grand Cru Classé 1855, GCC Graves 1959
47.000.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  13.5%

 • Niên vụ

  2016

Rượu Vang Đỏ Château Haut-Brion 2016

1st Growth Grand Cru Classé 1855, GCC Graves 1959
43.010.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Sauvignon Blanc – Semillon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  14.0

 • Niên vụ

  2018

Rượu Vang Trắng Château Haut-Brion Blanc 2018

1st Growth Grand Cru Classé 1855, GCC Graves 1959
53.350.000