CASTELLARE DI CASTELLINA

Hiển thị tất cả 12 kết quả

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Canaiolo, Sangiovese

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2021

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Canaiolo, Sangiovese

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2018

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Cab Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Syrah

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Canaiolo, Sangiovese

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2019

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Canaiolo, Ciliegiolo, Sangioveto

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2019

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Malvasia Nera, Sangiovese

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2018

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Canaiolo, Sangiovese

 • Dung tích

  3L

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2021

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Malvasia Nera, Sangiovese

 • Dung tích

  1.5L

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2018

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Malvasia Nera, Sangiovese

 • Dung tích

  3L

 • Niên vụ

  2018

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Malvasia Nera, Sangiovese

 • Dung tích

  3L

 • Niên vụ

  2014

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Malvasia Nera, Sangiovese

 • Dung tích

  3L

 • Niên vụ

  2009

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  Malvasia Nera, Sangiovese

 • Dung tích

  6L

 • Niên vụ

  2018