Cinco Jotas

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Vùng: Andalucía
 • Nhà sản xuất: Cinco Jotas
Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: Cinco Jotas
Vùng : Andalucía
Quốc gia: Tây Ban Nha

 • Vùng: Andalucía
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Nhà sản xuất: Cinco Jotas
Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: Cinco JotasQuốc gia: Tây Ban Nha

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Valencia
Giá: Liên hệ

Khẩu phần: Bellota – quả sồi |Phân loại: Nhãn đỏ |Nhà sản xuất: Redondo Iglesias S.A.U |Trọng lượng: 5.4 – 5.8kgVùng : Valencia |Quốc gia: Tây Ban Nha |Quy cách: 1 đùi |

 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Valencia
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
Giá: Liên hệ

Khẩu phần: Quả sồi và ngũ cốcPhân loại: Nhãn xanhNhà sản xuất: Redondo Iglesias S.A.UGiống lợn: Đen IbéricoVùng : ValenciaTrọng lượng: 8.4 – 9.5kgQuốc gia: Tây Ban NhaQuy cách: 1 đùi 

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Valencia
Giá: Liên hệ

Khẩu phần: Quả sồi và ngũ cốcPhân loại: Nhãn trắngNhà sản xuất: Redondo Iglesias S.A.UGiống lợn: TrắngVùng : Valencia |Trọng lượng: 8.4 – 9.5kgQuốc gia: Tây Ban NhaQuy cách: 1 đùi 

 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Valencia
 • Nhà sản xuất: Redondo Iglesias S.A.U.
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
Giá: Liên hệ

Khẩu phần: Quả sồi và ngũ cốcPhân loại: Nhãn trắngNhà sản xuất: Redondo Iglesias S.A.UGiống lợn: TrắngVùng : ValenciaTrọng lượng: 6.4 – 8.5kgQuốc gia: Tây Ban NhaQuy cách: 1 đùi