Sauvignon

Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Malvasía, Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Sémillion, Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Traminer, Falanghina, Sauvignon, Trebbiano

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2023

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2021

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2022

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2022

 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Sémillon, Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2016

Rượu Vang Trắng Château Bouscaut Blanc 2016

Grand Cru Classé de Graves 1959
2.180.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Sémillon, Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2020

2.288.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Trắng

 • Giống Nho

  Muscadelle, Sémillon, Sauvignon

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  1% ABV*

 • Niên vụ

  2010