C.Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  13.0

 • Niên vụ

  2000

Rượu Vang Đỏ Château Rauzan-Ségla 2000

2nd Growth Grand Cru Classé 1855
11.500.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  13.0

 • Niên vụ

  2016

Rượu Vang Đỏ Château Rauzan-Ségla 2016

2nd Growth Grand Cru Classé 1855
7.270.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  13.0

 • Niên vụ

  2009

Rượu Vang Đỏ Domaine de Chevalier 2009

Grand Cru Classé de Graves 1959
8.750.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  13.0

 • Niên vụ

  2010

Rượu Vang Đỏ Domaine de Chevalier 2010

Grand Cru Classé de Graves 1959
7.900.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  13.5%

 • Niên vụ

  2014

Rượu Vang Đỏ Domaine de Chevalier 2014

Grand Cru Classé de Graves 1959
3.190.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  13.5%

 • Niên vụ

  2015

Rượu Vang Đỏ Domaine de Chevalier 2015

Grand Cru Classé de Graves 1959
3.650.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  13.5%

 • Niên vụ

  2016

Rượu Vang Đỏ Domaine de Chevalier 2016

Grand Cru Classé de Graves 1959
4.240.000