C.Sauvignon, Merlot, C.Franc, Petit Verdot

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, C.Franc, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  13.5%

 • Niên vụ

  1990

Rượu Vang Đỏ Château Clerc Milon 1990

5th Growth Grand Cru Classé 1855
8.000.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, C.Franc, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  13.5%

 • Niên vụ

  2009

Rượu Vang Đỏ Château Clerc Milon 2009

5th Growth Grand Cru Classé 1855
8.650.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, C.Franc, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  14.0

 • Niên vụ

  2017

Rượu Vang Đỏ Château Pédesclaux 2017

5th Growth Grand Cru Classé 1855
2.290.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, C.Franc, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  14.0

 • Niên vụ

  2018

Rượu Vang Đỏ Château Pédesclaux 2018

5th Growth Grand Cru Classé 1855
2.290.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, C.Franc, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  15.5

 • Niên vụ

  2018

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, Merlot, C.Franc, Petit Verdot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  14.5

 • Niên vụ

  2019