C.Sauvignon, C.Franc, Merlot

Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, C.Franc, Merlot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  14.0

 • Niên vụ

  2005

Rượu Vang Đỏ Couvent des Jacobins 2005

Saint-Émilion Grand Cru Classé
2.200.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, C.Franc, Merlot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  14.5

 • Niên vụ

  2010

Rượu Vang Đỏ Couvent des Jacobins 2010

Saint-Émilion Grand Cru Classé
2.270.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, C.Franc, Merlot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  14.0

 • Niên vụ

  2014

Rượu Vang Đỏ Couvent des Jacobins 2014

Saint-Émilion Grand Cru Classé
1.980.000 
 • Loại vang

  Rượu Vang Đỏ

 • Giống Nho

  C.Sauvignon, C.Franc, Merlot

 • Dung tích

  750ML

 • Nồng độ

  14.0

 • Niên vụ

  2016

Rượu Vang Đỏ Couvent des Jacobins 2016

Saint-Émilion Grand Cru Classé
1.980.000