Hiển thị kết quả duy nhất

Portia Crianza 2016

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Portia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Ribera del Duero
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Tempranillo

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Portia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Ribera del Duero
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Tempranillo

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Portia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Ribera del Duero
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

D97/100
Giống Nho: Tempranillo

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Portia
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Verdejo
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Vùng: Ribera del Duero
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Verdejo

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Portia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Ribera del Duero
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

JS91/100
Giống Nho: Tempranillo