Hiển thị kết quả duy nhất

 • Loại Vang: Cava
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
580,000

WE87
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Cava
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
580,000

WE87
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Cava, Rose
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
580,000

NONENONE
Giống Nho: Garnacha (Grenache)

 • Loại Vang: Cava
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
620,000

D87
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Cava
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
880,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

Hotline