Rượu Vang Tây Ban Nha

Showing 1–12 of 24 results

Portia Crianza, Ribera del Duero

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Portia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Ribera del Duero
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

JS93
Giống Nho: Tempranillo

 • Nhà sản xuất: Bodegas Muga
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Vùng: Rioja
640,000

NONENONE
Giống Nho: Albarino

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Osborne
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Verdejo
 • Độ cồn: 12.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Castilla La Mancha
 • Niên vụ: 2019
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Verdejo

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Osborne
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Tempranillo
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Castilla La Mancha
 • Niên vụ: 2019
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Cava
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
580,000

WE87
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Cava
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
580,000

WE87
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Cava, Rose
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
580,000

NONENONE
Giống Nho: Garnacha (Grenache)

 • Loại Vang: Cava
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
620,000

D87
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Red
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
530,000

NONENONE
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

 • Loại Vang: White
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
530,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Rose
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
530,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Cava
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
880,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

Hotline