Hiển thị kết quả duy nhất

Portia Crianza 2016

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Portia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Ribera del Duero
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Tempranillo

Borsao Berola

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Loại Vang: Red
 • Nhà sản xuất: Borja
 • Vùng: Borja
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Giống nho: Garnacha
 • Độ cồn: 16.0%
 • Niên vụ: 2014
Giá: Liên hệ

RP & WS & JS90
Giống Nho: Garnacha

Aquilon Garnacha

 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Borja
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Garnacha
 • Độ cồn: 16.0%
 • Niên vụ: 2012
 • Vùng: Rioja
Giá: Liên hệ

JD97
Giống Nho: Garnacha 

Torre Muga

 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Muga
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 14.0%
 • Vùng: Rioja
Giá: Liên hệ

JS96
Giống Nho: Temprranillo

Muga Reserva Rioja

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Muga
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 14.0%
 • Niên vụ: 2008, 2011, 2013
 • Vùng: Rioja
Giá: Liên hệ

JS94
Giống Nho: Tempranillo

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Portia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Ribera del Duero
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Tempranillo

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Portia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Ribera del Duero
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

D97/100
Giống Nho: Tempranillo

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Portia
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Verdejo
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Vùng: Ribera del Duero
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Verdejo

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Bodegas Portia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Ribera del Duero
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

JS91/100
Giống Nho: Tempranillo

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Hammeken
 • Niên vụ: 2016
 • Loại Vang: Red
 • Vùng: Toro
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Giống nho: Tempranillo
 • Độ cồn: 13.5%
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho:  Tempranillo

 • Quốc gia: Tây Ban Nha
 • Nhà sản xuất: Hammeken
 • Loại Vang: White
 • Vùng: Toro
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Giống nho: Moscatel
 • Độ cồn: 11.0%
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Moscatel