Freixenet

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Loại Vang: White
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Ý
560,000

D88
Giống Nho: Pinot Gris

 • Loại Vang: Rose
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Ý
560,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Red
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Ý
660,000

D90
Giống Nho: Sangiovese

 • Loại Vang: Prosecco
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Ý
720,000

D88
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Prosecco, Rose
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Ý
720,000

D88
Giống Nho: Blend

 • Loại Vang: Prosecco
 • Nhà sản xuất: Freixenet
 • Quốc gia: Ý
880,000

JS93
Giống Nho: Glera

Hotline