Showing 1–12 of 19 results

 • Nhà sản xuất: Giuseppe Quintarelli
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: Amarone, Red
2,900,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Giuseppe Quintarelli
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: Amarone, Red
9,600,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Giuseppe Quintarelli
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: Amarone, Red
19,200,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Tedeschi Wines
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: Amarone, Red
4,950,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Tedeschi Wines
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: Amarone, Red
2,420,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Tedeschi Wines
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: White
640,000

WE91
Giống Nho: Pinot Grigio

 • Nhà sản xuất: Tedeschi Wines
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: Amarone, Red
750,000

VN89
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Tedeschi Wines
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: Amarone, Red
3,390,000

JS92
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Tedeschi Wines
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: Amarone, Red
1,760,000

JS92
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: 47 Anno Domini
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: Red
2,370,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Marchesi Frescobaldi
 • Vùng: Tuscany
 • Quốc gia: Ý
480,000

NONENONE
Giống Nho: Glera

 • Nhà sản xuất: Gemma Di Luna
 • Loại Vang: Semi Sparkling
 • Quốc gia: Ý
530,000

T89
Giống Nho: Moscato

Hotline