Showing 1–12 of 73 results

Ciù Ciù Tebaldo, Puglia IGT (Ciu Ciu)

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Ciù Ciù
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Tuscany
 • Niên vụ: 2017
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc

 • Nhà sản xuất: Luce Della Vite
 • Vùng: Tuscany
 • Quốc gia: Ý
6,330,000

AV97
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Le Macchiole
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
4,160,000

WE97
Giống Nho: 100% Cabernet Franc

 • Nhà sản xuất: Le Macchiole
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
8,250,000

WS94
Giống Nho: 100% Merlot

 • Nhà sản xuất: Le Macchiole
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
1,270,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Tenuta di Nozzole
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
620,000

JS94
Giống Nho: Sangiovese

 • Nhà sản xuất: Fontodi
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
4,180,000

RP100
Giống Nho: Sangiovese

 • Nhà sản xuất: Tenuta Sette Ponti
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
2,590,000

JS98
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Tenuta Sette Ponti
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS99
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Tenuta Sette Ponti
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
1,010,000

JS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Domini Castellare Di Castellina
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
1,000,000

WS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Tenuta San Guido
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
14,740,000

WE97
Giống Nho: Blend

Hotline