Showing 1–12 of 15 results

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Abruzzo
 • Loại Vang: Appassimento, Red
2,180,000

NONENONE
Giống Nho: Montepulciano

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Vùng: Puglia
 • Quốc gia: Ý
940,000

NONENONE
Giống Nho: Primitivo

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Vùng: Puglia
 • Quốc gia: Ý
1,760,000

NONENONE
Giống Nho: Primitivo

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Vùng: Puglia
 • Quốc gia: Ý
480,000

NONENONE
Giống Nho: Negroamaro

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Vùng: Puglia
 • Quốc gia: Ý
480,000

NONENONE
Giống Nho: Primitivo

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Vùng: Puglia
 • Quốc gia: Ý
1,980,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Vùng: Puglia
 • Quốc gia: Ý
1,500,000

D90
Giống Nho: Primitivo

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Vùng: Puglia
 • Quốc gia: Ý
760,000

NONENONE
Giống Nho: Malvasia Nera

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Vùng: Puglia
 • Quốc gia: Ý
340,000

NONENONE
Giống Nho: Negroamaro

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Vùng: Puglia
 • Quốc gia: Ý
880,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Vùng: Puglia
 • Quốc gia: Ý
550,000

NONENONE
Giống Nho: Nero d’Avola

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Vùng: Puglia
 • Quốc gia: Ý
610,000

NONENONE
Giống Nho: Primitivo

Hotline