Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Pelissero
 • Vùng: Piemonte
 • Quốc gia: Ý
730,000

NONENONE
Giống Nho: Moscato

 • Nhà sản xuất: Pelissero
 • Vùng: Piemonte
 • Quốc gia: Ý
730,000

NONENONE
Giống Nho: Riesling

 • Nhà sản xuất: Pelissero
 • Vùng: Piemonte
 • Quốc gia: Ý
730,000

WS91
Giống Nho: Barbera

 • Nhà sản xuất: Pelissero
 • Vùng: Piemonte
 • Quốc gia: Ý
1,020,000

WS92
Giống Nho: Blend

Hotline