Conterno Nervi Gattinara

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Oddero
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Piemonte
 • Loại Vang: Red
6,380,000

CT98
Giống Nho: Nebbiolo

 • Nhà sản xuất: Oddero
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Piemonte
 • Loại Vang: Red
1,930,000

WE93
Giống Nho: Nebbiolo

 • Nhà sản xuất: Oddero
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Piemonte
 • Loại Vang: Sweet Wine, White
790,000

NONENONE
Giống Nho: Moscato

 • Nhà sản xuất: Conterno Nervi Gattinara
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Piemonte
 • Loại Vang: Red
3,850,000

AG96
Giống Nho: Nebbiolo

 • Nhà sản xuất: Conterno Nervi Gattinara
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Piemonte
 • Loại Vang: Red
3,850,000

AG96
Giống Nho: Nebbiolo

 • Nhà sản xuất: Conterno Nervi Gattinara
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Piemonte
 • Loại Vang: Red
1,980,000

CT92
Giống Nho: Nebbiolo

Hotline