Emilia-Romagna

Showing 1–12 of 16 results

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tini
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Emilia-Romagna
 • Loại Vang: Red
400,000

NONENONE
Giống Nho: Merlot

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tini
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Emilia-Romagna
 • Loại Vang: White
330,000

NONENONE
Giống Nho: Moscato

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tini
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Emilia-Romagna
 • Loại Vang: Red
500,000

NONENONE
Giống Nho: Sangiovese

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tini
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Emilia-Romagna
 • Loại Vang: Red
400,000

NONENONE
Giống Nho: Merlot

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tini
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Emilia-Romagna
 • Loại Vang: Red
230,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tini
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Emilia-Romagna
 • Loại Vang: White
230,000

NONENONE
Giống Nho: Pinot Grigio

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tavernello
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Emilia-Romagna
 • Loại Vang: Red
210,000

NONENONE
Giống Nho: Sangiovese

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tavernello
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Emilia-Romagna
 • Loại Vang: Red
350,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tavernello
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Emilia-Romagna
 • Loại Vang: Red
210,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tavernello
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Emilia-Romagna
 • Loại Vang: Red
210,000

NONENONE
Giống Nho: Sangiovese

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tavernello
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Abruzzo
 • Loại Vang: Red
230,000

NONENONE
Giống Nho: Montepulciano

 • Nhà sản xuất: Caviro, Tavernello
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Emilia-Romagna
 • Loại Vang: Red
200,000

NONENONE
Giống Nho: Sangiovese

Hotline