Alto Adige

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Kellerei Cantina Terlan
 • Vùng: Terlano
 • Quốc gia: Ý
1,000,000

F92
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Kellerei Cantina Terlan
 • Vùng: Terlano
 • Quốc gia: Ý
1,940,000

JS93
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Nhà sản xuất: Kellerei Cantina Terlan
 • Vùng: Terlano
 • Quốc gia: Ý
970,000

JS93
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Nhà sản xuất: Kellerei Cantina Terlan
 • Vùng: Terlano
 • Quốc gia: Ý
1,710,000

JS93
Giống Nho: Gewurztraminer

 • Nhà sản xuất: Kellerei Cantina Terlan
 • Vùng: Terlano
 • Quốc gia: Ý
690,000

JS92
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Kellerei Cantina Terlan
 • Vùng: Terlano
 • Quốc gia: Ý
790,000

NONENONE
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Nhà sản xuất: Kellerei Cantina Terlan
 • Vùng: Terlano
 • Quốc gia: Ý
1,650,000

D93
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Nhà sản xuất: Kellerei Cantina Terlan
 • Vùng: Terlano
 • Quốc gia: Ý
850,000

JS93
Giống Nho: Blend

Hotline