Rượu Vang Ý

Showing 1–12 of 202 results

Ciù Ciù Tebaldo, Puglia IGT (Ciu Ciu)

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Ciù Ciù
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Tuscany
 • Niên vụ: 2017
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc

Talò Negroamaro IGP

 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Cantine San Marzano
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Negroamaro
 • Độ cồn: 13.5%
 • Niên vụ: 2017
 • Vùng: Puglia
460,000

NONENONE
Giống Nho: Negroamaro

IL Pumo Negroamaro

 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Cantine San Marzano
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Negroamaro
 • Độ cồn: 13.5%
 • Niên vụ: 2015, 2017
 • Vùng: Puglia
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Negroamaro

Cantine San Marzano Edda

 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Cantine San Marzano
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay, Fiano, Moscatellon Selvatico
 • Độ cồn: 14.0%
 • Niên vụ: 2016, 2017
 • Vùng: Puglia
Giá: Liên hệ

 Points98
Giống Nho: Chardonnay, Fiano, Moscatello Selvatico, 

 • Nhà sản xuất: Farnese
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Abruzzo
 • Loại Vang: Appassimento, Red
2,180,000

NONENONE
Giống Nho: Montepulciano

 • Nhà sản xuất: Luce Della Vite
 • Vùng: Tuscany
 • Quốc gia: Ý
6,330,000

AV97
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Francesco Capetta
 • Vùng: Piemonte
 • Quốc gia: Ý
 • Loại Vang: Semi Sparkling, Sweet Wine, White
600,000

NONENONE
Giống Nho: Moscato

 • Nhà sản xuất: Le Macchiole
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
4,160,000

WE97
Giống Nho: 100% Cabernet Franc

 • Nhà sản xuất: Le Macchiole
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
8,250,000

WS94
Giống Nho: 100% Merlot

 • Nhà sản xuất: Le Macchiole
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Tuscany
 • Loại Vang: Red
1,270,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Giuseppe Quintarelli
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: Amarone, Red
2,900,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Giuseppe Quintarelli
 • Quốc gia: Ý
 • Vùng: Veneto
 • Loại Vang: Amarone, Red
9,600,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

Hotline