Rhone Valley

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: White
500,000

WS90
Giống Nho: Viognier

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: White
500,000

WS89
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: White
890,000

WS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: White
970,000

NONENONE
Giống Nho: Marsanne

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: White
1,720,000

D93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: White
1,820,000

WS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: Red
500,000

AC87
Giống Nho: Syrah

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: Red
500,000

WS89
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: Red
840,000

WS92
Giống Nho: Syrah

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: Red
950,000

JD92
Giống Nho: Syrah

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: Red
1,870,000

WE94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Maison & Domaine Les Alexandrins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Rhone Valley
 • Loại Vang: Red
2,190,000

JD94
Giống Nho: Syrah

Hotline