Showing 1–12 of 30 results

 • Nhà sản xuất: Château Latour-Martillac
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WE95
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Château Latour-Martillac
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WE95
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Château Latour-Martillac
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WE95
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Château Latour-Martillac
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WE95
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Haut Brion
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS100
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Bouscaut
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Bouscaut
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: White
Giá: Liên hệ

WE93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Domaine de Chevalier
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: White
Giá: Liên hệ

JS98
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Domaine de Chevalier
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: White
Giá: Liên hệ

JS93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Domaine de Chevalier
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Domaine de Chevalier
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS97
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Château Luchey-Halde
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pessac-Léognan
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

D91
Giống Nho: Blend