Hiển thị kết quả duy nhất

Chateau Smith Haut Lafitte 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Smith Haut Lafitte
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

JS99/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Chateau Smith Haut Lafitte 2014

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Smith Haut Lafitte
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2014
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

WE97/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Château Smith Haut Lafitte 2011

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Smith Haut Lafitte
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2011
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

RP94/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Domaine de Chevalier 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Domaine de Chevalier
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

JS97/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

Chateau Bouscaut 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Bouscaut
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

Decanter91/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec

Chateau Bouscaut 2016

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Bouscaut
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Sauvignon, Sémillon
 • Niên vụ: 2016
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

WE93/100
Giống Nho: Sauvignon, Sémillon

Château Baret Blanc

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Château Baret
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Sauvignon Blanc, Sémillon
 • Độ cồn: 13.0%
 • Niên vụ: 2013
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Bordeaux
Giá: Liên hệ

JS91
Giống Nho: Sauvignon Blanc, Sémillon

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Fombrauge
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

JS92/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Belle Vue
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Niên vụ: 2012
 • Vùng: Bordeaux
Giá: Liên hệ

JS93
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot