Showing 1–12 of 14 results

Chateau Clerc Milon 2009

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Clerc Milon
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
 • Niên vụ: 2009
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855
Giá: Liên hệ

JS94/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Chateau Clerc Milon 2011

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Clerc Milon
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
 • Niên vụ: 2011
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855
Giá: Liên hệ

WE94/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Château Lynch Bages 2011

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Lynch Bages
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2011
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855
Giá: Liên hệ

WE94/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Château d’Armailhac 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau d’ Armailhac
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855
Giá: Liên hệ

Decanter95/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Château d’Armailhac 2009

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau d’ Armailhac
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2014
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855
Giá: Liên hệ

WE93
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Château Pontet-Canet 2014

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Pontet-Canet
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2014
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855
Giá: Liên hệ

JS98
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Château Pontet-Canet 2011

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Pontet-Canet
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2011
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855
Giá: Liên hệ

WE96
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Chateau Duhart-Milon 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Domaines Barons de Rothschild
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 12.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855
Giá: Liên hệ

WE95
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Chateau Duhart-Milon 2010

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Domaines Barons de Rothschild
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2010
 • Độ cồn: 12.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855
Giá: Liên hệ

RP96
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Chateau Duhart-Milon 2009

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Domaines Barons de Rothschild
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2009
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855
Giá: Liên hệ

RP97
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Chateau Lynch Moussas 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Lynch Moussas
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux
Giá: Liên hệ

WE96
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Lynch Moussas
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2011
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux
Giá: Liên hệ

WE94
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot