Hiển thị kết quả duy nhất

Barons de Rothschild Légende Médoc

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Domaines Barons de Rothschild
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Niên vụ: 2016
 • Độ cồn: 13.5%
 • Vùng: Bordeaux
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Barons de Rothschild Réserve Médoc Spécial

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Domaines Barons de Rothschild
 • Niên vụ: 2015
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Loại Vang: Red
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot 

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Belle Vue
 • Niên vụ: 2011, 2015
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Loại Vang: Red
 • Độ cồn: 13.0%
 • Vùng: Bordeaux
Giá: Liên hệ

WE93
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot 

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Maison Delor
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Merlot
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Độ cồn: 14.0%
 • Niên vụ: 2014
 • Vùng: Bordeaux
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Merlot