Hiển thị kết quả duy nhất

Les Hauts D’eole Crozes – Hermitage 2015

 • Độ cồn: 13.5%
 • Vùng: Côtes Du Rhône
 • Niên vụ: 2015
 • Giống nho: Marsanne
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Điểm: None
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho : Marsanne

Crozes Hermitage Grand Classique 2017

 • Độ cồn: 12.5%
 • Vùng: Côtes Du Rhône
 • Niên vụ: 2017
 • Quốc gia: Pháp
 • Giống nho: Marsanne
 • Điểm: None
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Nhà sản xuất: Cave De Tain
 • Loại Vang: White
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho : Marsanne 

 • Độ cồn: 13.0%
 • Vùng: Côtes Du Rhône
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống nho: Syrah

 • Độ cồn: 12.5%
 • Vùng: Côtes Du Rhône
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

Quốc Gia: PhápNhà Sản Xuất : Cave De TainLoại Vang: ĐỏGiống Nho : SyrahAlc: 12.5%

 • Độ cồn: 12.5%
 • Vùng: Côtes Du Rhône
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho : Marsanne